نهضت جهانی سلامت اجتماعی و سبک زندگی سالم

ژوئن 15, 2023
بدون پاسخ
حجت الاسلام سهرابی
نظریه نهضت سلامت اجتماعی و سبک زندگی سالمحجت الاسلام والمسلمین دکتر صادق سهرابی
عضو هیئت علمی موسسه نسل سلمان محمدی

پیش درآمد

برای تحوّل فرهنگی در جامعه نیازمند محملی فعّال و اثر گذار هستیم که در سایۀ آن بتوانیم فرهنگ جامعه و سبک زندگی جامعه را دگرگون سازیم. در واقع محمل تحوّل آفرین به مثابه گفتمان تحوّل فرهنگی یک جامعه، نقش آفرینی می نماید.

زیرا آن محمل قابلیّت فرو بردن مردم را در خود دارد و می تواند مسأله و دغدغۀ آنان باشد به گونه ای که مردم بتوانند به آسانی با آن ارتباط برقرار کنند. همچنان که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:

خوض الناس فی الشی ء مقدمۀ الکائن (غررالحکم، 11042)

فرورفتن فکر مردم در هر چیزی مقدّمه و زمینۀ تحقّق آن است.

از این رو رصد کردن محمل کارآمد واثربخشی که از چنین کارکردی برخوردار باشد ضروری می نماید. به نظر می رسد تنها محملی که از چنین قابلیّت فرا شمول برخوردار ا ست « سلامت اجتماعی» ا ست. زبان سلامت اجتماعی زبان فطری و متفاهم جامعۀ بشرری اسرت که می تواند سربک زندگی سرالم را برای جامعه به ارمغان آورد وبا زبان غریزی وهوس آلود جامعۀ ب شری به هماوردی پیروزمندانه بپردازد وفرهنگ سبک زندگی سالم ورحمانی را بر فرهنگ سبک زندگی نا سالم وشیطانی غلبه دهد

    زبان سلامت اجتماعی زبان فطری و متفاهم جامعۀ بشری است که سبک زندگی سالم را برای جامعه به ارمغان میآورد.
نهضت سلامت اجتماعی؛ راهبرد وگفتمان جهانی نبوی

سلامت لوگوی دعوت نامۀ نبوی به سران جهان بوده است. : (هرقل شاه روم، کسری شاه ایران، مقوقس شاه مصر، هرمزان
فرماندار کسری و..). . متن مشترک موجود در دعوت ها و نامه های حضرت به سران جهان و سران قبائل عرب این چنین
است:
بسم الله الرحمن الرحیم. … سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإنی أدعوک بدعایة الا سلام أسلم تسلم،
أسلم … ( بحار، ج20، ص386)

سلامت فطری و رابطۀ آن با هدایت

ممکن است برخی در تقدّم سلامت بر هدایت ایراد وارد کرده و سلامت را در گرو هدایت بدانند نه بالعکس. در جواب ایشان باید گفت که هر دو سوی این معادله صحیح است و هم سلامت در گرو هدایت است و هم هدایت در گرو سلامت چرا که هدایت و سلامت هر دو ذو مراتبند .

مرحوم علّامۀ طباطبایی ذیل آیۀ دوّم سوره بقره در توضیح مراتب هدایت و مبتنی بودن برخی از مراتب آن به سلامت فطری چنین می فرماید: ( متقین میان دو هدایت واقعند، همچنانکه کفار و منافقین میان دو ضلالت قرار گرفته اند، و هر سه طبقه از دو خصیصه خود، یکى را یعنى اولى را خودشان داشته اند، و دومى را خداوند بعنوان جزا بر اولی شان اضافه کرده است .و چون هدایت دومى متقین بوسیله قرآن صورت مى گیرد، معلوم میشود هدایت اولى قبل از قرآن بوده ، و علت آن سلامت فطرت بوده است (و اما اینکه چرا بعضى فطرتشان سالم است ، و بعضى نا سالم ، و آیا علت تامه آن وراثت و خوبى و بدى پدر و مادر و شیر و امثال آنها است ، و یا علت تامه اش خود انسان است ؟ در پاسخ میگوئیم هیچیک از اینها علت تامه نیست ، ولى همه آنها بمقدار اقتضاء اثر دارد.)

این وجدانى همه ما است که اگر فطرت کسى سالم باشد، ممکن نیست که باین حقیقت اعتراف نکند، که من موجود محتاجم ، و احتیاجم به چیزى است که خارج از ذات خودم است ، و همچنین غیر من تمامى موجودات ، و آنچه که به تصور و وهم یا عقل درآید، محتاج به امرى هستند خارج از ذاتشان ، و آن امر و آن چیز، امرى است که سلسله همه حوائج بدو منتهى میشود، حقایقى که شخص سلیم الفطره به آنها ایمان مى آورد، پس شخصیکه سلامت فطرت داشته باشد خواه ناخواه ایمان به موجودى غایب از حس خودش دارد: موجودیکه هستى خودش و هستى همه عالم ، مستند بآن موجود است.

شخص سلیم الفطره بعد از آنکه بچنین موجودى غیبى ایمان آورد، و اعتراف کرد، فکر مى کند که این مبداء که حتى دقیقه اى از دقائق از حوائج موجودات غافل نمیماند، و براى هر موجودى آنچنان سرپرستى دارد که گوئى غیر از آن دیگر مخلوقى ندارد، چگونه ممکن است از هدایت بندگانش غافل بماند، و راه نجات از اعمال مهلک ، و اخلاق مهلک را به آنان ننماید؟ همین سئوالى که از خود مى کند، و سئوالات دیگرى که از آن زائیده می شود سر از مسئله توحید و نبوت و معاد در مى آورد، و در نتیجه خود را ملزم میداند که در برابر آن مبداء یکتا خضوع کند چون خالق و رب او و رب همه عالم است ، و نیز خود را ملزم میداند که در جستجوى هدایت او برآید، و وقتى به هدایت او ر سید، آنچه در و سع او هست از مال و جاه و علم و فضیلت همه را در راه احیاء آن هدایت و نشر آن دین بکار بندد، و این همان نماز و انفاق است ، اما نه نماز و زکات و قرآن ، چون گفتار ما درباره شخص سلیم الفطره اى است که اینها را در فطرت خود مى یابد، بلکه نماز و زکاتی که فطرتش بگردنش مى اندازد، و او هم از فطرتش مى پذیرد

برای مطاله کامل مقاله روی دانلود کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *