درباره‌ی ما

موسسه نسل سلمان محمدی درسال 1394 با هم اندیشی بعضی نخبگان حوزوی‌ و‌ دانشگاهی واخذ مجوز رسمی از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درقالب موسسه ای فرهنگی وهنری، غیرانتفاعی چند منظوره آغاز به کار نمود.کشف عناصر تحول بخش درهویت ایرانی اسلامی با تاکید براندیشه مهدویت وکاربست آن درقالب نمونه هایی ازسبک سلامت محور زندگی ایرانی مسلمان با هویتی جهانی از جنس جهانی سالم  به عنوان الگویی الهام بخش از زندگی سعادتمندانه برای مردم جهان وترویج آن درقالب تولیدات رسانه ای مهمترین هدف این موسسه می باشد. باور ما این است که الگوی زندگی سلمان فارسی ما را درکشف حقیقت اسلام ناب رهنمون میکند که نه تنها الگوی علم خواهی ایرانیان تا ثریا را ندا  دهیم  بلکه به مقام منا اهل البیت علیهم السلام می رسیم وما ونسل ما به عنوان پیشتازان زمینه ساز ظهور منجی ،  رهرو سلمان محمدی شویم والگویی برای همه جهانیان باشیم.

توضیح مختصر اهداف
 • تبیین هویت ایرانی اسلامی و رویای ایرانی مسلمان به عنوان طلایه دار وزمینه سازان ظهور حضرت ولی عصرعج الله تعالی فرجه الشریف
 • بازخوانی متون اصیل دینی جهت تبیین اصل سودمندی وکاربست سلامت محوری معارف دینی برای زندگی دنیوی واخروی
 • گفتمان سازی همراه با ارائه مدل های تربیتی روز آمد برای خانوادها با هدف تربیت نسل سالم با تاکید برتولیدات رسانه ای کودک ونوجوان
 • تبیین افق های تمدنی وهویت بخش اسلام پویا برای جوانان مبتنی برزمینه سازی ظهور

 

چشم انداز فعالیت در اولین دهه از صده جدید شمسی 1401 تا 1410

تبیین وترویج سند هویت ایرانی مسلمان و تائید ومقبولیت یافتن آن درجامعه نخبگانی  به عنوان سند هویتی ایرانیان وافتخار آمیز برای مسلمانان آزاده ومردمان حق طلب جهان  به عنوان الگوی باور و زیست مومنانه به صورت کاربردی با تولیدات متناسب و فاخر رسانه ای برای مخاطبان داخلی وغیر ایرانی

روش های کلان وسیاست های عملیاتی
 • تاکید برزبان جهانی فطرت درتولید محصولات فرهنگی هنری برای همه فهمی درجوامع مختلف
 • رشد خواهی برای نیروها  وآموزش نیروهای متخصص وکارآمد برای حرکت مستقل اما هماهنگ
 • اسقلال مالی نسبت به کانون های قدرت درعین هم افزایی منابع
 • شبکه سازی فعالیت ها  وگسترش آن به صورت غیر متمرکز
 • توسعه متوازن و ایجاد زیر ساخت های هسته محور وبهرور برای تداوم خدمات
 • حرکت مبتنی برشناخت شناسی وذائقه سنجی وتولیدات مبتنی براقناع مخاطبان
 • تطبیق ونشانه شناسی همه تولیدات براساس انگارها و متون اصیل اسلامی
 • تطبیق عملیات ها براستراتژی حرکت روبه جلو  به جای دفاع ایستا
 • بررسی دقیق سایر فعالیت ها وعدم انجام طرح های موازی ،تکراری یا غیر موثر
 • مدل سازی وارائه الگو به سایر مراکز وفعالان
 • نظم ،برنامه ریزی ، طراحی دقیق وبرآوردعملیاتی و واقع گرا وانجام مرحله ای آن